PARODŲ ARCHYVAS

2016-02-06 12:40

Galerijos "Menų tiltas" direktorius Edvidas Žukas inicijavo ir įvykdė parodų projektus:

2008 m. TARPTAUTINIS PLENERAS „NUO BALTIJOS IKI JUODOSIOS“ JUODKRANTĖJE, NORVILIŠKĖSE, TRAKUOSE. Dalyvavo – Pavel Šumov (Ukraina), Danila Volkov (Ukraina), Jevgen Riman (Ukraina), Aleksandr Šabadej (Ukraina), Natalija Janekina (Rusija), Sarkis Gogorijan (Rusija), Andris Germanis (Latvija), Anitra Berzina (Latvija), Gintaras Palemonas Janonis, Algis Skačkauskas, Solomonas Teitelbaumas, Linas Cicėnas. Plenero globėjai – Ukrainos ambasada Lietuvoje, Latvijos ambasada Lietuvoje, Rusijos Federacijos ambasada Lietuvoje.

2009 m. PRANO GAILIAUS PERSONALINĖ KŪRYBOS PARODA "JAUTRŪS PAVIRŠIAI". Paroda Arkos dailės galerijoje Vilniuje.

2010 m. Tapybos plenero “VYNUOGIŲ DERLIAUS KORIDA” Prancūzijoje, Montady mieste. Plenero parodos: Bosko dominija Prancūzijoje, Lietuvos Respublikos ambasada Paryžiuje, Arkos dailės galerija Vilniuje. Išleistas plenero metu sukurtų kūrinių katalogas. Dalyvavo – Mindaugas Skudutis, Rimas Zigmas Bičiūnas, Jonas Daniliauskas, Laima Drazdauskaitė, Bronius Gražys, Danutė Gražienė, Paulius Juška,  Donata Porvaneckaitė. Plenero globėjai – Lietuvos Respublikos ambasada Prancūzijoje, Prancūzijos Respublikos ambasada Lietuvoje. Išleistas parodos darbų katalogas.

2010 m. Paroda "LIETUVIAI PARYŽIUJE" (Vytautas Kasiulis, Neemija Arbitblatas, Antanas Mončys, Pranas Gailius, Žibuntas Mikšys) M. Žilinsko dailės galerijoje Kaune. Išleistas parodos katalogas.

2011 m. TAPYBOS IR GRAFIKOS PARODA „LITUANIE – FRANCE“. (Florenca Feraa, Neemija Arbit Blatas, Jonas Buračas, Adomas Galdikas, Antanas Gudaitis, Viktoras Kazimieras Jonynas, Vytautas Kasiulis, Leonardas Kazokas, Pranas Gailius, Žibuntas Mikšys, Antanas Mončys, Viktoras Petravičius, Steponas Varašius, Viktoras Vizgirda.) Paroda Arkos galerijoje Vilniuje.

2012 m. Tapybos pleneras “MĖNULIO SLĖNIS” Italijoje, Sardinijos saloje. Parodos Europos dizaino institute Kaljaryje, Arkos dailės galerijoje Vilniuje, “Ramybė” galerijoje Palangoje. Dalyvavo – Rimas Zigmas Bičiūnas, Jonas Daniliauskas, Laima Drazdauskaitė, Monika Furmanavičiūtė, Danutė Gražienė, Bronius Gražys, Paulius Juška, Mindaugas Skudutis. Plenero globėjai – LR ambasada Italijoje, Italijos ambasada Lietuvoje. Išleistas sukurtų kūrinių katalogas.

2012 m. SAULIUS PAUKŠTYS. FOTOGRAFIJOS PARODA „ŽENKLAI“. Paroda galerijoje „Menų tiltas“ Vilniuje. 

2012 m. RIMO ČIURLIONIO TAPYBOS PARODA „PAPRASTI ŽODŽIAI“. Paroda galerijoje „Menų tiltas“ Vilniuje. 

2012 m. Tarptautinio plenero “MARGA, KAIP GAIDŽIO UODEGA” paroda  Dusetų r., Zarasų dvare. Dalyvavo – Anitra Berzina (Latvija), Anita Arbidane (Latvija), Karine Paronjans (Armėnija), Jevgen Ryman (Ukraina), Renat Ramazanov (Ukraina), Mindaugas Skudutis, Rimas Zigmas Bičiūnas, Jonas Daniliauskas, Paulius Juška, Bronius Gražys, Laima Drazdauskaitė, Danutė Gražienė.

2012 m. RIMOS MIKNEVIČIENĖS RETROSPEKTYVINĖ TAPYBOS PARODA. Paroda galerijoje „Menų tiltas“ Vilniuje. 

2012 m. ADOMO GALDIKO TAPYBOS PARODA „AŠ NEŽINAU ŽMOGAUS AKIMS MALONESNIO VAIZDO KAIP JO TĖVYNĖ“. Paroda galerijoje „Menų tiltas“ Vilniuje. 

2013 m. PRANO GAILIAUS PERSONALINĖ KŪRYBOS PARODA "ROŽĖS PALANGAI" "Ramybės” galerijoje Palangoje.

2013 m. “PASAULIO LIETUVIAI PARYŽIUJE XX A. II PUSĖ” Neemija Arbitblatas, Pranas Gailius, Vytautas Kasiulis, Antanas Mončys, Žibuntas Mikšys. Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menu fakulteto galerijoje.

2013 m. AUDRIAUS GRAŽIO PERSONALINĖ KŪRYBOS PARODA. Kempinski Hotel Cathedral Square Vilniuje.

2013 m.TEISINGUMO MINISTERIJOS ĮKŪRIMO 95-MEČIUI SKIRTA PARODA. Galerijoje „Menų tiltas“ Vilniuje. 

2013 m. EGLĖS KUCKAITĖS TAPYBOS PARODA “DERAMA ĮTAMPA” “Ramybės” galerijoje Palangoje.

2013 m. ŽIBUNTO MIKŠIO GRAFIKOS PARODA “TARP ŠIRDŽIŲ NĖRA SIENŲ”, galerijoje “Menų tiltas” Vilniuje 

2013 m. PRANO LAPĖS KŪRYBOS PARODA “GYVENIMO MINTYS”, A. Mončio name-muziejuje Palangoje

2013 m. Tapybos plenero “PROVANSO SPALVOS. “ESU GIRDĖJĘS ŽEMĘ ŠNEKANT SU DANGUM...” (Pr. Gailius) Prancūzijoje, Provanso apylinkėse. Parodos LR ambasadoje Paryžiuje, Arkos dailės galerijoje Vilniuje. Išleistas sukurtų kūrinių katalogas.

 

2014 02 03 – 2014 03 02 Kauno valstybinėje filharmonijoje tapybos plenero paroda „PROVANSO SPALVOS“ - „Esu girdėjęs žemę šnekant su dangum... “ (Pr. Gailius) Parodoje buvo eksponuojami Rimo Zigmo Bičiūno, Broniaus Gražio, Pauliaus Juškos, Patricijos Jurkšaitytės, Eglės Gineitytės, Eglės Kuckaitės, Dalios Kasčiūnaitės, Vytenio Lingio tapybos kūriniai.

2014 02 13 - 2014 02 27 Adomas Makarevičius. SPALVŲ PASAULIO MEDITACIJOS. Galerijoje  „Menų tiltas“ Vilniuje.

2014 03 01 - 2014 03 15 Vytautas Kasiulis. LITOGRAFIJOS IR PASTELĖS. Galerijoje  „Menų tiltas“ Vilniuje.

2014 03 24 – 2014 03 28 Pranas Gailius. ABSTRAKTUS VIZUALUMAS. RETROSPEKTYVA. Parodos atidarymas ir Prano Gailiaus bičiulių klubo inicijavimas

2014 03 29 – 2014 04 26 RAMYBĖS galerija Palangoje: Pranas Gailius, Vytautas Kasiulis, Žibuntas Mikšys, Antanas Mončys "Ramybės galerijos Frankofonijos dienos". "Ramybės" galerija Palangoje.

2014 04 08 – 2014 04 17 Audronė Petrašiūnaitė. TAPYBA 

2014 04 16 – 2014 05 02 Jonas Daniliauskas. KIEMAS. TARP ŽEMIŠKO IR POETIŠKO. Paroda vyko galerijoje "Menų tiltas" Vilniuje.

2014 05 15 - 2014 06 07 Ovidijus Talijūnas. AIKHU JAUSMAS. Galerijoje "Menų tiltas" Vilniuje.

2014 06 26 - 2014 07 22 Pranas Gailius. EŠERIO NORAS. Lietuvos kultūros centre prie Lietuvos Respublikos ambasados Varšuvoje.

2014 06 27 - 2014 07 25. Šakių rajono svivaldybė birželio 27 dieną atidarė galerijos „Menų tiltas“ organizuoto Lietuvos dailininkų plenero, vykusio 2013 m. Provanse (Prancūzija), dailės darbų paroda PROVANSO SPALVOS.

2014 07 17 - 2014 08 02 Rimas Zigmas Bičiūnas. IMPROVIZACIJOS. "Ramybės" galerijoje Palangoje.

2014 12 02 - 2014 12 20 Kristina Norvilaitė. TIK NIEKAM NESAKYK. Paroda vyko galerijoje "Menų tiltas" Vilniuje.

Svetainių kūrimas: UAB Vilniaus dizaino biuras