Rimas ČIURLIONIS


 

"Menas – mano kalba, meditacija, pokalbis su savimi” Rimas Čiurlionis

Kūrybos savitumas. Dviejuose kontinentuose, Europoje ir Amerikoje sukauptą meninę patirtį Rimas Čiurlionis tapyboje panaudoja su europietiškajai tapybos tradicijai būdingu estetiniu taktu ir skoniu. Jis tęsia europietiškąją belle peinture tradiciją, praturtindamas ją XX a. II pusės Amerikos abstrakcijai būdingu mąsto ir didingumo pojūčiu. Dailininkas neneigia patiriamų įspūdžių reikšmingumo. Jam svarbu ne momentinis įspūdis, bet prasmės, kurios slypi formose, spalvose, simboliuose. Dailininkas pasakoja, kad dar gyvendamas Lietuvoje, stebėdamas kaimo gyvenimą, besigilindamas į lietuvių tautodailę jis pastebėjo, kad jos ženklai, simboliai dažnai yra kuklios išvaizdos, bet turi gilias prasmes, o žmonėms jos labai svarbios. Taip Rimas Čiurlionis iš Lietuvos išsinešė pojūtį, kad menas turi būti prasmingas daugeliui žmonių, ne tik atitinkantis subjektyvią paties kūrėjo būseną. “Tapyboje man norisi prasmingumo”, - sako dailininkas, tačiau konkretybių vengia. Jis kalba apie tapybos daugiasluoksniškumą, minties persipynimus, užuominas, aliuzijas, naudoja sąvokas, kuriomis apibūdinama žmogaus egzistencijos esmė ko ne visose filosofinėse sistemose, bet kuriame pasaulio krašte.

Rimo Čiurlionio kūryba priklauso didžiuliam dvasingumo paieškų tapyboje arealui ir siejasi su XX amžiaus abstrakčiojo meno tendencijomis. Šie paveikslai nuteikia meditatyviems apmąstymams. Jo kompozicijos paslaptingos ir nelengvai verbalizuojamos. Tai daugiau meditacinė užuomina, negu garsiai ištartas menininko sakinys. Todėl žiūrėti į šiuos kūrinius reikėtų ilgai, įsiklausant į spalvos niuansus, faktūrų kaitą, šviesos judėjimą. Tokiais, atrodo, paprastais, bet šiuolaikiniame mene vis rečiau sutinkamais dalykais žiūrovų dėmesį gali pavergti Rimo Čiurlionio tapyba.

Paviršiaus gyvumo, organiškumo pojūtis, optinis ir fizinis faktūrų suvokimas traukia artyn prie paveikslų. Žiūrovą turėtų intriguoti stebint kūrinį ateinantis suvokimas, kad paveikslo paviršiuje jis mato ne statiškus vaizdus, bet lėtą abstrahuotų dailininko vaizdinių augimą, persiklojimą, maišymąsi, nykimą. Viena vertus, tie vaizdiniai asmeniški ir netgi šiek tiek mistiški, kita vertus - tokie dinamiški procesai apskritai būdingi ir pasaulio raidai, ir meninės kūrybos prigimčiai. Didingoje drobių ramybėje, meditacinėje paveikslų gelmėje ir tapybinio paviršiaus sureikšminime slypi Rimo Čiurlionio kūrybos savitumas.

Nostalgijos gaida paveikslus praturtina fotografiniai vaizdai. Jie tarsi atsitiktinai prigludę prie drobės, kartais paskandinami dažų masėje ar linijų labirinte. Subtilūs fotografiniai inkliuzai Rimo Čiurlionio darbuose dažniausiai yra ne autobiografiniai, bet tik imaginaciniai. Virtę koliažo elementais, jie plečia žiūrovo asociacijų ir prisiminimų erdvę.

Nors ir meistriškai valdydamas tapybinę plokštumą, drobėse įtaigiai „sluoksniuodamas“ savo potyrius, apmąstymus ir nuotaikas, Rimas Čiurlionis nepaliauja klausti savęs apie savo kūrybinio darbo prasmę. Du klausimai – ”kaip” ir “kodėl” jo kūrybinėje pozicijoje vienodai svarbūs. Dr., dailėtyrininkė Rasa Žukienė

Personalinės parodos

2010 - Galerija 101 Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas

2002 – „Surfaces“. Collins Fine Art - Chicago, IL

2001 – „Memories“. Collins Fine Art - Chicago, IL

2000 – „Balance“. Collins Fine Art - Chicago, IL

1999  – Gallery 224, Laguna Beach, CA

1997  – Loyola University Medical Center, Maywood, IL

1989 – Lippe’s Kreishaus, Detmoldas, Vokietija

 

Svarbiausios grupinės parodos

2012 – Architectural Digest Home Design Show, New York, NY

Art Palm Beach- West Palm Beach, FL

2011 – SOFA Sculpture Objects and Functional Art, Chicago, IL

2009 – Art in Embassies Program, US Department of State

SOFA – - Sculpture Objects & Functional Art, Chicago, IL

2003 – A Global Language, Flatfile Gallery, Chicago, IL

SOFA – Sculpture Objects & Functional Art, Chicago, IL

Katie Gingrass Gallery - Milwaukee, WI For the Office,

Palm Springs Art Expo - Palm Springs, CA

1999 – Gallery 224, Laguna Beach, CA

Galeria Amalia Mahoney, Chicago, IL

Linda Warren Fine Art, Los Angeles, CA

Belloc-Lowndes Gallery, Chicago, IL

Lakeside Gallery, Lakeside, MI

1998 – Riverside Art Center, Riverside, IL

Balzeko Lietuvių kultūros muzieju, Chicago, IL

1990 – Künstlerhaus, Schwalenberg,Vokietija

 

Svetainių kūrimas: UAB Vilniaus dizaino biuras