Viktoras PETRAVIČIUS


Grafikas, tapytojas, skulptorius gimė 1906 m. Bedalių kaime, Šakių raj. 1935 m. baigė Kauno meno mokyklą ir M. Dobužinskio dekoratyvinės grafikos studiją. 1935 – 1938 m. mokėsi Nacionalinėje aukštojoje dailiųjų menų mokykloje ir Nacionalinėje dailiojo ir taikomojo meno akademijoje Paryžiuje. 1938 m. sugrįžo į Lietuvą, apsigyveno Kaune. 1940 – 1941 m. dėstė Kauno taikomosios dailės institute.

1937 m. Paryžiaus tarptautinėje meno parodoje apdovanotas Didžiuoju prizu už iliustruotą pasaką „Gulbė, karaliaus pati“. 1944 m. su šeima išvyko į Austriją, 1945 m. apsistojo Vokietijoje. Inicijavo Jungtinių Tautų išlaikomą UNRA dailės akademijos įsteigimą Miunchene, buvo jos rektorius.1949 m. emigravo į JAV ir apsigyveno Čikagoje. 1949 – 1972 m. dirbo pedagoginį ir kūrybinį darbą. Nuo 1962 m. buvo Čikagos M. K. Čiurlionio meno galerijos direktorius.  Nuo 1931 m. dalyvavo reprezentacinėse ir apžvalginėse parodose Vilniuje ir Kaune, dalyvavo jungtinėse parodose Niujorke, Paryžiuje, Amsterdame, Briuselyje, Romoje, Las Vegase, Ročesteryje bei kituose Europos ir JAV miestuose. Sukūrė iliustracijų medžio ir lino raižinių technika, estampų, išraižė ekslibrisų, nutapė paveikslų. Kūrybai būdingos neoprimytivizmo tendencijos, spontaniška ekspresija, emocingas piešinys, dekoratyvus raižymas.

Svetainių kūrimas: UAB Vilniaus dizaino biuras