Viktoras VIZGIRDA

Viktoras VIZGIRDA

(1904-1993)

Gimė 1904 m. Dominikoniuose (Kauno apskritis). Mirė 1993 m. Cape Code, JAV. 1920–1922 m. mokėsi dailės Justino Vienožinskio piešimo studijoje. 1922–1926 m. – Kauno meno mokykloje. Baigęs mokyklą bronzos medaliu, išvyko į Paryžių, studijavo André Lhote akademijoje. Grįžęs į Lietuvą, 1928–1940 m. dėstė piešimą Raseinių ir Pagėgių gimnazijose, Kauno amatų mokykloje ir dažytojų kursuose. 1937–1938 m. vadovavo Lietuvos dailininkų sąjungai, 1940–1941 m. buvo Vilniaus dailės mokyklos inspektorius, 1941–1943 m. Vilniaus dailės akademijos direktorius. Dalyvavo Nepriklausomųjų dailininkų ir „Ars“ grupuotės veikloje. 1944 m. išvyko į Vakarus, gyveno Vienoje, Tiubingene, Berlyne; Dailės ir amatų mokykloje (Ecole des Arts et Métiers) Freiburge vadovavo tapybos studijai, buvo administracijos direktorius. 1947 m. Lietuvių dailės instituto Freiburge vienas iniciatorių, pirmasis jo pirmininkas. 1950 m. atvyko į JAV, apsigyveno Bostone. 1951–1966 m. dirbo vitražų studijoje.

V. Vizgirda – daugelio draugijų ir asociacijų (Niujorko lietuvių dailininkų sąjungos, Meno instituto, Bostono „Copley“ draugijos, Keimbridžo meno asociacijos, Bostono nepriklausomųjų menininkų draugijos ir kt.) narys. Visada jautė pareigą rašyti spaudai, ypač dailės klausimais. Bendradarbiavo „Naujojoje Romuvoje“, „Lietuvos aide“, emigracijoje buvo nuolatinis „Aidų“ bendradarbis, talkino rengiant Lietuvių enciklopediją ir „Enciklopediją Lituanika“. Nuo 1930 m. dalyvavo visose Nepriklausomųjų dailininkų draugijos, „Ars“ grupuotės ir Lietuvių dailininkų sąjungos rengiamose parodose. Surengė individualias parodas Bostone, Čikagoje, Vilniuje, (1966, 1993), Paežeriuose (1998), Kaune (2004). Mirė 1993 m. JAV.

 
Autoriaus darbai

Svetainių kūrimas: UAB Vilniaus dizaino biuras