Neemija ARBIT BLATAS

Gimė Kaune, mokėsi Kauno meno mokykloje. 1924–1926 m. studijavo tapybą Berlyne ir  Drezdene. 1928 m. išvyko į Paryžių ir tapo jauniausiu „Paryžiaus mokyklos“ nariu. Nuo 1940 m.  gyveno ir kūrė JAV, Italijoje, Prancūzijoje.
Dailininkas – tikrasis Paryžiaus meno mokyklos atstovas, kūręs drauge su P. Picassu, M. Chagallu, H. Matisse‘u, G. Braque’u. Tapė peizažus, portretus, figūrines kompozicijas, natiurmortus, kūrė skulptūras, litografijas ir scenografiją.

Paryžiaus Montparnase stovi dailininko sukurtas paminklas kitam išeiviui iš Lietuvos – Ch. Soutineu’ui (atidengtas 1987 m.). Venecijoje (1980 m.), Paryžiuje  (1981 m.), Niujorke (1982 m.) ir  Kaune (2003 m.) atidengti dailininko sukurti paminklai Holokausto aukoms.

Prancūzijos vyriausybė 1978  m. dailininkui suteikė Garbės Legiono kavalieriaus vardą. 2009 m. dailininko našlei buvo įteiktas Lietuvos valstybės apdovanojimas „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.

Dailininkas mirė 1999 m. Niujorke.

Dailininko  tapybos ir skulptūros darbai eksponuojami garsiausiuose Amerikos (Šiuolaikinio meno muziejus, Whitnay Amerikos meno muziejus, Metropoliteno muziejus – Niujorke), Pitsburge (Carnegie institutas), Vašingtone (Nacionalinė portretų galerija), Paryžiaus (Grenoble muziejus, Ceret muziejus, L’Orangerie muziejus), Izraelio (Jeruzalės muziejus, Tel Avivo muziejus), Italijos (Šiuolaikinio meno muziejus) ir Jungtinės Karalystės (Cardiff nacionalinis muziejus) parodų erdvėse.

Dailininko kūrybos parodos Lietuvoje buvo eksponuotos 2003 m. Kaune ir 2014 m. Vilniuje.

Dailininko kūryba eksponuota bendrose parodose Lietuvoje: „Lietuviai Paryžiuje” (Pr. Gailius, V. Kasiulis, N. Arbit Blatas, A. Mončys, Ž. Mikšys) M. Žilinsko dailės galerijoje Kaune, 2010 (rengėjai – Edvidas Žukas, Valdas Papievis).

„Pasaulio lietuviai Paryžiuje XX a. II pusė” (Pr. Gailius, N. Arbit Blatas, Vyt. Kasiulis, A. Mončys, Ž. Mikšys), Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menu fakulteto galerijoje,  2013 (rengėjai – Edvidas Žukas, Valdas Papievis).

Leidiniai:
Blatas. Portraits de Montparnase, Musee municipal de Boulogne-Billancourt, 1991
Antanas Andrijauskas. Litvakų dailė L’Ecole de Paris aplinkoje, Vilnius, 2008
Arbit Blatas. Sugrįžimas į tėvynę, sud. Ilona Mažeikienė, Vilnius, 2011

Autoriaus kūriniai

Turite klausimų?

VšĮ MENŲ TILTAS © 2022 | Sukurta Mindaugodizainas.lt