Prekių pristatymas ir grąžinimas

Prekių pristatymas

Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui prekės Lietuvos Respublikos teritorijoje per 7 kalendorines dienas, Europoje per 31 kalendorinę dieną, o kitose pasaulio šalyse iki 60 kalendorinių dienų. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.

Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Prekių kiekį, kokybę (išorinę prekių išvaizdą) ir komplektiškumą Pirkėjas privalo patikrinti prekių priėmimo metu. Pretenzijos dėl prekių kiekio, kokybės (išorinės prekių išvaizdos) gali būti pateiktos ne vėliau kaip prekių gavimo dieną.

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

Kiekvienos Menų tiltas parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Tarpininkas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

Prekių grąžinimas

Prekės nėra gražinamos. Pardavėjas pasilieka pilną teisę negražinti Pirkėjui pinigų už sumokėtą prekę.

VšĮ MENŲ TILTAS © 2022 | Sukurta Mindaugodizainas.lt