Atgal į parodas

Nauja Vytenio Lingio tapybos paroda “PAKARTOJIMAS”

17 Rgp 2023 - 10 Rgs 2023

Nauja Vytenio Lingio tapybos paroda “PAKARTOJIMAS” – jau nuo rugpjūčio 17 dienos galerijoje Menų tiltas.

The new Vytenis Lingys exposition „REPETITION”  opens at the gallery ARTS BRIDGE from the 17th of August.

L’exposition “LA RÉPÉTITION” de peintures créées par l’artiste Vytenis Lingys s’ouvre dans la galerie PONTS DES ARTS, du 17 août.

            “Pakartojimas yra tikrovė ir egzistencijos rimtumas. Tas, kas trokšta pakartojimo, yra rimtai subrendęs”.              

            “Repetition is reality and the seriousness of existence. He who longs for repetition is seriously mature.”

            “La répétition est la réalité et le sérieux de l’existence. Celui qui aspire à la répétition est sérieusement mature.”

                                                                                                                                                 Soren Kierkegaard

 

Kiekvienas iš mūsų bent vienoje gyvenimo srityje esame šiek tiek perfekcionistai. O jei kalbame apie menininkus, tai greičiausiai tobulybės siekimas yra dažnas reiškinys nukreiptas į patį geriausią rezultatą. Tai ne apsėdimas, bet varomoji jėga, energija, verčianti dailininkus nesustoti ir siekti vizualinės raiškos tobulumo. Tokią laikau ir Vytenio Lingio kūrybą. Jau kelioliką metų jis tapo baltąsias drobes. Tapytojas – baltos spalvos apologetas. Šviesa ir baltos spalvos tekstūros yra jo skiriamasis stiliaus ženklas, identiteto polius, stipriausias reiškimosi taškas. Vytenis Lingys – tas, kuris išsikėlęs pakartojimo siekį, mėgina aptikti formulę, kurioje sutilptų visos baltos spalvos prieštaraujančios pozicijos: pastovumas ir kaita, dinamika ir rimtis. Filosofinės kategorijos pakartojimas Vytenio Lingio kūryboje sprendžiamas su tuo pačiu užsidegimu ir įniršiu, kaip tai darė moderniosios filosofijos atstovai.
Ką bando įveikti tapytojas, kokią problemą išspręsti? Manding, atsakymą žino tik jis pats, o prieš mūsų akis veriasi “Bona Speranza” (geroji viltis). Menininkas siekia paskleisti šviesą ir kuriančiojo prado žinią. Jam svetimos lietuvių abstrakcionistų dramos ir sunkiasvorės mintys. Su kiekviena pastarųjų metų paroda menininkas komunikuoja gerąją žinią, vilties kupinose drobėse Žemės grožį ir akimirkos pakartojimą.
Ypatinga ir išskirtinė V. Lingio tapybos savybė – formatas. Jis daro įspūdį, kai pamatai kelių metrų nutapytą drobės plotą, kuriame žaižaruoja potėpiais išgauta faktūrų įvairovė. Menininko tapymo maniera ekspresyvi, virpanti, jai sukurti jis panaudoja įvairiausius būdus ir priemones: teptukus, menteles, kartais ir kas po ranka pasitaiko – medžio šaką ar plokščią atplaišą. Viskas vardan vieno tikslo – perfektiško įspūdžio ir ypatingo gylio baltame fone. Šis efektas sukuriamas ne perspektyvos dėka, bet, būtent, tekstūros pagalba, jos kaita, šviesos ir spalvos deriniais, kai į baltą paviršių įsismelkia mėlynos, raudonos, oranžinės spalvos inkrustacijos. Dinamiškame, virpančiame paviršiuje paliekama vietos ir rimčiai: nuščiuvusios gervės kontūras, šimtametės varpinės siluetas, pienių pūkų efemeriškumas. Tikrovės fragmentų įterpiniai abstrakčiame fone nuolat patiria motyvų santykio, proporcijų, faktūros dinamiką.
Vytenis Lingys ne kartą yra pabrėžęs, kad jam ypač artima japonų kultūra, jos įtaką jis yra patyręs praeity, ir ji reiškiasi iki šiol kompozicijos darna, formos estetika, meditatyvine nuotaika. Japonų meno linijos tobulumas, grakštumas ir nepriekaištingas derinys su potėpio sodrumu atsispindi dailininko kūryboje. Grafinė linija jo tapyboje svarbi ir yra lyg vizualus oksimoronas – dinamika ir rimtis vienu metu. Būtent linijos estetika ir svarba – japonų rafinuotas atradimas – Vytenio Lingio kūryboje lyg tinklas “užmetamas” ant baltos spalvos tekstūrinių dermių, sugaudo jas lyg žuveles, neleidžia kompozicijai išplaukti ir nevaldomai išsilieti drobės paviršiuje.
Gylio efektą sukurti dailininkui padeda ypatinga horizonto traktuotė. Dailininkas “atrado” paukščio skrydžio matymą, kai visas vaizdas regimas lyg iš viršaus, tarsi skrietume dangumi ar oro balionu.
V. Lingio tapyba “orinė”, joje daug erdvės ir šviesos. Pasijunti sėdintis ant debesies ir žvelgiantis į kalnų ir slėnių grožį. Ir visa tai – pastovumas, kuriamo vaizdo kaita ir slinktis – viskas baltame kolorite. Menininkas tikrai nenori sustoti, kartojimo ar variacijų tikslas – rasti tą patį pačiausią sprendimą. Pastovumo dinamika pasakytų filosofai… Tik menininkas žino, kada pakartojimo filosofinė idėja bus išsemta, kada ir kaip ji taps “prisiminimu į priekį”.
Parodoje PAKARTOJIMAS pristatomi per šiuos metus sukurti tapybos darbai, daugiausia
Ispanijoje, Valez Malagoje… Juose daug vilties, tikėjimo, gaivaus oro ir erdvės apmąstymams.

Menotyrininkė

Jolita Mieželaitienė

VšĮ MENŲ TILTAS © 2022 | Sukurta Mindaugodizainas.lt